กรมควบคุมโรค สุขภาพที่ 9 ได้มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำของเทศบาลฯ

14 ก.ค. 59

กรมควบคุมโรค สุขภาพที่ 9 ได้มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำของเทศบาลฯ