กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

10 ก.ย. 63

ดูภาพ ขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :