กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินงานตลาดในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK กับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า เป็นประจำนั้น ในการนี้ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลขามทะเลสอ และ ตลาดไนท์ ได้ทำการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 ของพ่อค้าแม่ค้า จำนวน 39 คน ผลเป็นลบทุกคน

29 มี.ค. 65