การกิจกรรมเฉลิมพระเกียติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช

05 ธ.ค. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ  ส่วนราชการ  ภาครัฐ – เอกชน

ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียติวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  ๗  รอบ  ๘๔  พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวามหาราช  ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ