การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

29 ก.ค. 58

การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา