การจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายโคกกรวด – โนนไทย

23 ธ.ค. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

สมาขิกสภาเทศบาลฯ  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดถนนสายโคกกรวด – โนนไทย  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2554