การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555

26 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้ไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน  ในพิธีดื่มน้ำสาบานและสาบานตนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  ตลอดจนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2555