การจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2555

04 ม.ค. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ชุมชนทั้ง  8  ชุมชน

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กับพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาแห้ง

ณ  บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2555