การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555

01 ส.ค. 55

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคฦณธผู้บริหาร  สมาชิกสภทศบา พนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลฯ ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ประจำปี  2555  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนำไปถวายให้กับวัดสีจาน  หนองคู  วักป่าอิสริการาม

วัดหนองขุ่น  ซ่งเป็นวัดในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2555