การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

13 ม.ค. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ในศุกร์ที่  13  มกราคม  2555  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.ประเสริฐ  บุญชัยสุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  เขต  3  ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน