การจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555

13 เม.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำพระ  รดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์และนายสงกรานต์

ในวันที่  12  เมษายน  2555  ณ  อาคารเอนกประสงค์สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู