การจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554

11 พ.ย. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ในเขตเทศบาล  ร่วมจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี  2554  ณ สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู  ระหว่างวันที่  9 – 10  พฤศจิกายน  2554