การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2555

07 ก.ย. 61

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ประชาชน ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ  หน่วยงานภาครัฐ-เอกหชน  ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหามหาราชินี

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ

  ในช่วงสายจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ