การจัดตั้งศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

15 พ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ได้ร่วมประกอบพิธีขึ้นศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2555