การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-397162 ต่อ 20 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

07 ม.ค. 63