การทำความสะอาดถนน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 2555

03 ธ.ค. 55

การทำความสะอาดถนน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 2555