การประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

05 ม.ค. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ได้ประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหม  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2555