การแข่งขันกีฬาส่วนราชการ เพื่อสานความสัมพันธ์ ในงานบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ 8 มีนาคม 2562

08 มี.ค. 62