การแจกจ่ายปฏิทิน 2556 ให้กับประชาในเขตเทศบาลฯ

16 ธ.ค. 55

การแจกจ่ายปฏิทิน 2556 ให้กับประชาในเขตเทศบาลฯ