การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ด่านขุนทด มอบใบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานสาธารณะกุศล

02 ต.ค. 61

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ด่านขุนทด ได้เดินทางมามอบใบเกียรติบัตรให้กับทางสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานสาธารณะกุศล โดยนางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้รับมอบ