กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เท่านั้น ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

18 มี.ค. 62