กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาล

04 ส.ค. 59

กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาล