กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับศาลปกครอง สำนักงานอัยการ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู

03 ธ.ค. 58

กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับศาลปกครอง สำนักงานอัยการ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู