กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

02 ส.ค. 59

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู เทศบาลตำบลขามทะเลสอ