กิจกรรมผู้ว่าพาปั่น เที่ยวชมเมืองขามทะเลสอ 20 มกราคม 2559

20 ม.ค. 59

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐ-เอกชน ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น เที่ยวชมเมืองขามทะเลสอ” โดยมีนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวอำเภอขามทะเลสอ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้