กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นตัวแทนของเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้

03 มิ.ย. 63