กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

28 ธ.ค. 53

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554