ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

22 พ.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :