ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

14 ก.ย. 63

คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :