ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

25 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :