ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน ชาวอำเภอขามทะเลสอ ตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

08 ก.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :