ขอเชิญชวน เยาวชน ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู ติดต่อสมัคร – สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประธานชุมชนของแต่ละชุมชน หรือ กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โทร.044-397162 ต่อ 23

23 ม.ค. 63