ขอเชิญพี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ทุกท่าน ร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 (ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

07 ก.พ. 62