ขอเชิญพี่ น้อง ประชาชน ชาวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประชุมประชาคมขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ “แปลงบึงหนองคูสาธารณประโยชน์” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ฯอ่างเก็บน้ำหนองคู เพื่อขอมติจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมครั้งนี้ ในการขอใช้ – ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงบึงสาธารณประโยชน์” (บางส่วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน และเพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

04 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :