ขอเชิญร่วมสมัคร – เข้าแข่งขันการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

01 ส.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :