ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารนี้

06 ก.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :