ขอเชิญ เจ้าบ้านในเขตเทศบาล ส่งตัวแทนครัวเรือนละ 1 ท่าน มาร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

04 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :