ขอเรียนเชิญพี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกแบบ รายเดือน และ รายปี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ชั้น 2)

06 ธ.ค. 61