ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข : แนะอากาศร้อน ไม่ควรทิ้งเด็ก/ผู้สูงอายุไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง

06 พ.ค. 59