คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับพี่ น้อง ประชาชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ – พัฒนาหมู่บ้าน

14 มิ.ย. 65