งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพื่อความถูกต้อง ขอให้ พี่ น้อง ประชาชน มาตรวจสอบหลักฐานได้ที่บริเวณป้ายบอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

20 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :