งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง ขอแจ้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

14 ส.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :