งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเชิญชวนประชาชนได้ลงทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ThaiD” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการต่างๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

10 ต.ค. 66