!!!จ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญชวนผู้สนจมาร่วมออกกำลังกาย โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2565 (ทุกวันพุธ) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. – เวลา 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

06 ก.ย. 65