ซ้อมแผนช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ในช่วงของเทศกาลปีใหม่

23 ธ.ค. 54

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ หน่วยกู้ชีพ EMS

ในเขตอำเภอขามทะเลสอ  ร่วมซ้อมแผนช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ  ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะมาถึง