ต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมนิเทศงาน อปท.ในเขตอำเภอขามทะเลสอ 2 กรกฎาคม 2558

02 ก.ค. 58

ต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมนิเทศงาน อปท.

ในเขตอำเภอขามทะเลสอ 2 กรกฎาคม 2558