นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ ตรวจเยี่ยมเทศบาล

18 ก.ย. 58

นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ ตรวจเยี่ยมเทศบาล