นายชนะ ธรีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ภัยในเขตอำเภอขามทะเลสอ ร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลปีใหม่

23 ธ.ค. 59

นายชนะ ธรีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ภัยในเขตอำเภอขามทะเลสอ ร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลปีใหม่