นายมาโนฃ มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (หลักสูตร ECO Print ศิลปะบนผืนผ้า)

15 มี.ค. 67