นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 กีฬาฟุตซอล รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 14 ปี และ รุ่นประชาชนชายทั่วไป

17 เม.ย. 61